[1]
M. Kusdiastuti, A. Harjono, G. Gunawan, and M. Nisyah, “Respon Guru dan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Fisika dengan Model Inkuiri Terbimbing Dipadu Advance Organizer”, J. Pendidik. Fis. Teknol., vol. 5, no. 1, pp. 150–155, Jun. 2019.