Abbas, M. L. H. “Penerapan Pembelajaran Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Fisika”. Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi, vol. 5, no. 2, Dec. 2019, pp. 270-7, doi:10.29303/jpft.v5i2.1409.