[1]
Armyani, I.A.P. and Martedi, D. 2015. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL PROGRAM MICROSOFT POWER POINT PADA POKOK BAHASAN ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VIIA SMP NEGERI 19 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Jurnal Pijar Mipa. 10, 2 (Sep. 2015). DOI:https://doi.org/10.29303/jpm.v10i2.35.