(1)
Wahyuni, D.; Rasmiwetti, R.; Herdini, H. Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend (ICARE) Pada Pokok Bahasan Sistem Koloid. J. Pijar.MIPA 2021, 16, 296-301.