(1)
Rasmi, D. A. C.; Tuhura, H. Best Practice: Pola Pembelajaran Biologi Dengan Model Discovery Learning Di Kelas X MAN 2 Mataram. J. Pijar.MIPA 2019, 14, 162-167.