Wahyuni, D., Rasmiwetti, R., & Herdini, H. (2021). Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend (ICARE) pada Pokok Bahasan Sistem Koloid. Jurnal Pijar Mipa, 16(3), 296–301. https://doi.org/10.29303/jpm.v16i3.2560