Rasmi, D. A. C., & Tuhura, H. (2019). Best Practice: Pola Pembelajaran Biologi Dengan Model Discovery Learning di Kelas X MAN 2 Mataram. Jurnal Pijar Mipa, 14(3), 162–167. https://doi.org/10.29303/jpm.v14i2.976