KUSMIYATI, K. NYERI HAID, PENYEBAB, DAN PENANGGULANGANNYA. Jurnal Pijar Mipa, [S. l.], v. 6, n. 1, 2011. DOI: 10.29303/jpm.v6i1.121. Disponível em: https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPM/article/view/121. Acesso em: 5 feb. 2023.