WASIA, N. H.; SUDARMA, I. M.; SAVALAS, L. R. T.; HAKIM, A. ISOLASI SENYAWA SINAMALDEHID DARI BATANG KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii) DENGAN METODE KROMATOGRAFI KOLOM. Jurnal Pijar Mipa, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 91–94, 2017. DOI: 10.29303/jpm.v12i2.347. Disponível em: https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPM/article/view/347. Acesso em: 31 jan. 2023.