Hikmawati, Hikmawati, and Syahrul Azmi. 2011. “MODEL PERAGA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIKA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA”. Jurnal Pijar Mipa 6 (1). https://doi.org/10.29303/jpm.v6i1.123.