Wahyuni, Destri, Rasmiwetti Rasmiwetti, and Herdini Herdini. 2021. “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend (ICARE) Pada Pokok Bahasan Sistem Koloid”. Jurnal Pijar Mipa 16 (3):296-301. https://doi.org/10.29303/jpm.v16i3.2560.