Wahyuni, D., Rasmiwetti, R. and Herdini, H. (2021) “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend (ICARE) pada Pokok Bahasan Sistem Koloid”, Jurnal Pijar Mipa, 16(3), pp. 296–301. doi: 10.29303/jpm.v16i3.2560.