[1]
B. E. Jiniarti, A. Harjono, and M. Makhrus, “Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Virtual Eksperimen Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Peserta Didik Pada Materi Alat-Alat Optik”, J. Pijar.MIPA, vol. 14, no. 2, pp. 25–30, Jul. 2019.