[1]
D. M. Rinjani, A. Raksun, and I. P. Artayasa, “PENERAPAN MODEL RECIPROCAL TEACHING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X DI SMAN 4 MATARAM TAHUN AJARAN 2008/2009”, J. Pijar.MIPA, vol. 5, no. 1, Mar. 2010.