Rinjani, D. M., A. Raksun, and I. P. Artayasa. “PENERAPAN MODEL RECIPROCAL TEACHING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X DI SMAN 4 MATARAM TAHUN AJARAN 2008/2009”. Jurnal Pijar Mipa, vol. 5, no. 1, Mar. 2010, doi:10.29303/jpm.v5i1.162.