Wahyuni, D., R. Rasmiwetti, and H. Herdini. “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend (ICARE) Pada Pokok Bahasan Sistem Koloid”. Jurnal Pijar Mipa, vol. 16, no. 3, June 2021, pp. 296-01, doi:10.29303/jpm.v16i3.2560.