Wahyuni, Destri, Rasmiwetti Rasmiwetti, and Herdini Herdini. “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend (ICARE) Pada Pokok Bahasan Sistem Koloid”. Jurnal Pijar Mipa 16, no. 3 (June 2, 2021): 296–301. Accessed February 6, 2023. https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPM/article/view/2560.