Hajiriah, Titi Laily, Septiana Dwi Utami, Siti Rabiatul Fajri, and Saidil Mursali. 2018. “PELATIHAN PEMBUATAN RUBRIK SKOR PENILAIAN BAGI GURU NON KEPENDIDIKAN DI SMK NEGERI 8 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2017/2018”. Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat 1 (2). https://doi.org/10.29303/jppm.v1i2.1027.