Hajiriah, Titi Laily, Septiana Dwi Utami, Siti Rabiatul Fajri, and Saidil Mursali. “PELATIHAN PEMBUATAN RUBRIK SKOR PENILAIAN BAGI GURU NON KEPENDIDIKAN DI SMK NEGERI 8 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2017/2018”. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (December 28, 2018). Accessed January 31, 2023. https://jurnalfkip.unram.ac.id/index.php/JPPM/article/view/1027.